Kreativ veiledning

I tillegg til terapi, tilbyr jeg også veiledning med kunst- og uttrykksmetoder. Gjennom kreativ veiledning kan du få en ny innfallsvinkel til noe du jobber med uavhengig av om det er kunstnerisk virksomhet eller annet arbeid som krever en ny måte å se ting på. Gjennom kunst- og uttrykksmetoder kan du få en mer sanselig tilnærming til  det du jobber med.

Kunstnere
For deg som er kunstner handler kreativ veiledning om at jeg kan utfordre deg til å prøve ut nye modaliteter for å komme dypere i kontakt med ditt uttrykk og på den måten også bli bedre i stand til å formidle uttrykket så presist som mulig. Jobber du med billedkunst, kan du ha glede av å lage noe mer tredimensjonalt, eller lete etter musikken og poesien i bildene som kan inspirere det videre arbeidet. Jeg kan også gi deg oppgaver som handler om å gå i dialog med egen kunst, bytte roller med viktige nøkkelsymboler og kvaliteter i kunsten. På denne måten kan du få et mer intimt forhold til ditt uttrykk og bli kjent med om det er noen kvaliteter som mangler eller som trenger å tre mer frem i bildet. Når du jobber med kunsten på denne måten er det ikke bare du som skaper og omskaper ditt kunstuttrykk, du kan også oppleve hvordan du selv blir endret av kunsten og bli mer kjent med hva som inspirerer deg og holder deg i flyt. 

 

Arbeid som krever stor kognitiv kapasitet

For deg som jobber med noe som krever mye mental energi, kan det være befriende å utforske gamle problemstillinger med nye metoder. Metoder som ved sin forfriskende natur kan gi inspirasjon og nytt pågangsmot. Gjennom en kunstnerisk tilnærming kan du bli overrasket over hvordan du spontant får kontakt med originale og nye ideer du med stor sannsynlighet ikke ville kommet frem til kun gjennom abstrakt tenkning. Vi ønsker å ta i bruk flere sider av oss selv gjennom kreativt arbeid med ulike kunstuttrykk så vi kan oppnå større kontakt med vår intuisjon. Selv til oppgaver man gjerne forventer at skal løses gjennom en teoretisk og logisk fremgangsmåte er det ikke uvanlig at en kreativ tilnærming er det som fører til gjennombrudd. 

Drømmer
Drømmer er i sin natur kreative og kan derfor inngå naturlig i både veiledning

og terapi. I arbeid med drømmer lar vi de indre bildene få et ytre uttrykk

gjennom ulike kunstneriske tilnærminger som skulpturering, maling, tegning 

eller annet. Vi kan på den måten lettere gå i dialog med uttrykket, eller

utvalgte deler av det. Dette arbeidet kan gi oss en større forståelse for

hva vi ennå ikke er oss bevisst, lede til nye innsikter og hjelpe oss å komme

ut av stagnasjon og gamle vanemønstre. 

 

Mitt eget forhold til kunst

Jeg ser på kunst som en kraftfull måte som sjelen kan uttrykke seg på. Den er i stand til å berøre meg fordi den snakker til meg på en umiddelbar og autentisk måte. Den har en fantastisk evne til å vise flere alternativer når jeg har stivnet fast i én tenke- eller handlingsmåte. Den er også i stand til å finne essensen i problemstillinger som fremstår som kaotiske. Kunsten bidrar til å finne løsninger som er personlige og originale, og kommer aldri med ferdige oppskrifter. Kunst- og uttrykksmetoder er en unik tilnærming til å hente fra min egen kilde, enten jeg ønsker å få mer vitalitet inn i livet, søker innsikt og transformasjon eller å bli mer fullt og helt den jeg er. Personlig har jeg stor glede av å anvende kunst på en ikke-kommersiell måte og har erfaring med hvordan ulike kunstneriske uttrykk kan utvide og komplementere hverandre og gi nye innsikter.

Jeg har selv erfaring med gleden og kraften i kreative aktiviteter som poesi, maling, sang, filmskaping mm. 

Samtidig har jeg kjent på hvordan fokus på forventninger og prestasjon fra andre eller meg selv, kan være et hinder for den skapende prosessen. Ved hjelp av kunst- og uttrykksmetoder har jeg ofte blitt overrasket over hvordan et kunstuttrykk kan hjelpe meg å fordype og videreutvikle et annet kunstuttrykk. Når jeg ikke kommer videre med et maleri, kan jeg for eksempel gjennom musikk og bevegelse oppleve en nødvendig desentrering, men også fordypning som gjør det lettere for meg å kjenne hva bildet ønsker å uttrykke. 
    Noen ganger har jeg fått spørsmål om å skrive en sangtekst  eller et dikt som skal inngå i en større sammenheng. Angsten for å mislykkes har plutselig blitt en sperre for at jeg kan uttrykke meg spontant og kreativt. For å komme videre må jeg ta i bruk kroppen og sansene. For meg handler kunstnerisk arbeid om være i kontakt med meg selv og kontakten med skaperkreftene. I et samfunn som stadig mer krever at jeg tar inn og prosesserer nye inntrykk, kjenner jeg hvordan det å skape og forme egne uttrykk gir påfyll av vitalitet og livsglede.

 

Om du ønsker mer informasjon eller å booke time:

Ta kontakt på mail: hildi@kunstsomhelbredelse.no

eller på telefon: 413 94 122

 

VENNLIGST UNNGÅ Å SENDE SENSITIV INFORMASJON VIA E-POST ELLER SMS SOM FEKS FØDSELSMUMMER OG HELSEOPPLYSNINGER

© 2020 av Hildi Bragason. Siden laget med Wix.com