Drømmegruppe

drømmedrøm.jpg

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: kl.

16.00 - 19.00

Pris:

kr 300,-

Sted:

Rosenhoffgt 7

0569 Oslo

Drømmegruppen møtes på søndager en gang i måneden.

Det er en fordel, men ingen forutsetning å være med på alle seks sesjonene, da de til dels vil bygge på hverandre.

Maks 6 deltakere

For informasjon om datoer og påmelding, ta kontakt:

 
hildi@kunstsomhelbredelse.no

mob: 413 94 122

 DENNE GRUPPEN ER FOR DEG SOM

 

•  Ønsker å utforske drømmer for å få større selvinnsikt
 

•  Ønsker å anvende fysiske, mentale og spirituelle tilnærminger
 

•  Er åpen for en kreativ og kunstnerisk arbeidsform

 

  Vi anvender verktøy og metoder som:

•  Tema- og symbolarbeid

•  Tegning/maling

•  Rollebytter

•  Verbal refleksjon

Om å jobbe med drømmer

Drømmer kan være budbringere som prøver å vise oss temaer vi trenger å bli kjent med og jobbe med. De kan representere skyggesider i oss selv og de kan ha karakter av en høyere visdom som vil vise oss hvordan vi kan utvikle vårt høyere iboende potensiale. Drømmer snakker gjerne i metaforer og paradokser og kan virke forvirrende og kaotiske om man ikke har verktøy til å forstå dem. I denne gruppen vil du lære å anvende noen verktøy som vil sette deg i stand til bedre å forstå og jobbe med deg selv og dine utviklingsmuligheter. 

 

Drømmer er i sin natur kreative og kan derfor inngå naturlig i kunst- og uttrykksmetodiske aktiviteter. Gruppeaktivitetene kan bidra til å gi klarhet i tema og mønstre som gjør seg gjeldende i ditt liv. Drømmer er kreative i sin natur og viser oss gjerne komplekse og dype temaer gjennom symboler som kan være helt personlige, men også gjennom symboler med universell betydning. I drømmegruppen vil vi la de indre bildene få et ytre uttrykk gjennom maling, tegning og rollebytter. Vi kan på den måten gå i dialog med uttrykket eller utvalgte deler av det. Arbeid med drømmer kan gi oss en større forståelse for hva vi ennå ikke er oss bevisst, lede til nye innsikter og hjelpe oss å komme ut av stagnasjon og gamle vanemønstre.

bakgrunn drøm.jpg
"Jeg hadde aldri trodd jeg skulle oppnå så sterke innsikter rundt eksistensielle temaer som er viktige for meg, som de jeg har fått i denne drømmegruppen. For meg er det ikke snakk om bare teoretiske eller intellektuelle innsikter, men heller innsikter som vanskelig lar seg beskrive med ord, fordi de beveger mitt følelses- og viljesliv. Jeg kjenner nå en indre frihet jeg aldri før har kjent, fordi den prosess i meg som ble igangsatt i drømmegruppen i dag, har gitt meg en sannhet som mitt hjerte fullt ut kan banke i takt med."
 

 

—  Mann, 55 år

VENNLIGST UNNGÅ Å SENDE SENSITIV INFORMASJON VIA E-POST ELLER SMS SOM FEKS FØDSELSMUMMER OG HELSEOPPLYSNINGER

© 2020 av Hildi Bragason. Siden laget med Wix.com