top of page

Kunst- og uttrykksterapi

Hildi Bragason

Hildi Bragason

Registrert kunst- og uttrykksterapeut. Master i psykologi
Godkjent utdanningsterapeut

Medlem av:

Norsk forening for Kunst- og Uttrykksterapi (NFKUT)

 tilsluttet Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP)

Kunstterapiforeningen i Norge (KTFN)
Mangeårig erfaring som veileder for mennesker i omstillingsprosesser

 

Hva er kunst- og uttrykksterapi?

Kunst- og uttrykksterapi er en selvstendig psykoterapeutisk behandlingsform, hvor vi benytter vår forestillingsevne og kreativitet for å uttrykke og bli kjent med psykologiske og emosjonelle behov. 

 

Metodene har sine røtter i urgamle tradisjoner som anerkjenner kunstens helbredende egenskaper. Når ord alene ikke strekker til, kan kunstuttrykk ofte hjelpe med  å kaste lys over indre ubevisste prosesser, gi nye innsikter og skape mening. 

 

Ved å betrakte kunstverket som en budbringer som inviterer til en symbolsk dialog kan det fungere som et alternativt språk som setter deg i stand til å uttrykke deg mer presist og sansenært. 

 

Uttrykksorientert psykoterapi ble første gang definert i 1974 av helseministeren i Massachusetts, USA, psykiater Dr. W. Goldman. Samtidig ble Institute for the Arts and Human Development ved Lesley College etablert som følge av et samarbeid mellom professor Shaun McKniff og professor Paolo Knill. Sammen utarbeidet de teorien om Intermodal Expressive Art Therapy og en metode og undervisningsmodell for et Masters-program i Expressive Arts Therapy. 

Hvem passer kunst- og uttrykksterapi for?

Kunst- og uttrykksterapi er tilgjengelig for alle, uavhengig av tidligere erfaring eller kunstneriske ferdigheter.

Hvis du har et ønske om å jobbe med en kreativ tilnærming for å belyse og bearbeide vanskeligheter, kan kunst- og uttrykksterapi være noe for deg. Kunst- og uttrykksmetoder kan brukes terapeutisk, til selvutvikling og  til å stimulere egen kreativitet. 


Vi benytter en rekke kreative uttrykksformer, inkludert:

  • maling/tegning

  • forming med leire

  • poesi/eventyr

  • lyd/musikk 

  • dans/bevegelse

  • drama/psykodrama

  • samtale og refleksjon

Hvordan jobber vi?

Kunst- og uttrykksterapi baserer seg på en fenomenologisk og eksistensialistisk tilnærming og forståelse. Kort fortalt innebærer det at vi har fokus på den umiddelbare opplevelsen og hvordan ulike fenomener fremtrer for oss her og nå, fremfor å benytte oss av teoretiske forklaringer og tolkninger. I stedet for å forsøke å finne mening, kan vi fokusere på å skape mening i eget liv.

 

Ved å være en medskaper i det som skjer i livet ditt, blir du ikke et offer for tilfeldigheter, men kan selv bidra til retning og forvandling. 

 

I terapirommet kan vi sammen legge merke til fenomenene som oppstår, og i stedet for å tolke, kan du prøve å gi fenomenet et uttrykk.

 

Sett farge og form på Uttrykk

La oss si du kjenner at det knyter seg ubehagelig i magen når du kommer inn på et bestemt tema. I stedet for å tolke dette ubehaget, vil jeg hjelpe deg å gi ubehaget et uttrykk.

 

Jeg kan be deg legge merket til om ubehaget har en farge eller form og la deg uttrykke dette gjennom et bilde. Når du ser på bildet, er det kanskje lettere å identifisere og utforske egenskaper ved dette ubehaget, som ellers kan være vanskelig når det bare oppleves som en indre fornemmelse.

 

Deretter kan jeg be deg gå litt på avstand til bildet og være bevisst på hvilke kroppslige reaksjoner det fremkaller når du ser ditt indre ubehag fra et ytre perspektiv. Kanskje endrer inntrykket av bildet og opplevelsen seg når du betrakter det fra forskjellige synsvinkler.

 

I løpet av denne prosessen kan ord eller tanker dukke opp som du ønsker å formidle til bildet, eller som bildet kommuniserer til deg. Kanskje blir ordene til et dikt, og det smertefulle kan avdekke en dypere historie du ikke visste lå der.

 

Lær å kjenne deg selv gjennom prosessen

I tillegg til alt et kunstuttrykk som du skaper kan fortelle deg, kan du også lære noe om deg selv gjennom selve prosessen. Hvis for eksempel en indre kritiker dukker opp og stadig påpeker feil og mangler med det du skaper, kan vi utforske denne kritikeren. Gjennom denne prosessen kan du at alt ikke behøver å er perfekt og gradvis kan det også vokse frem en større følelse av selvaksept. 

Velkommen til å booke en forhåndssamtale

Ønsker du å finne ut om dette tilbudet passer for deg? Som en tjeneste til alle nye klienter, tilbyr jeg en gratis forhåndssamtale enten digitalt eller via telefon, med en varighet på 45 minutter. Dette gir deg anledning til å utforske mulighetene videre og få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha. Vennligst merk at for forhåndssamtaler som avholdes fysisk, gjelder full pris. Jeg gleder meg til å høre fra deg.

Priser

På de fysiske gruppetilbudene er både materialer og enkelt bevertning inkludert i prisen. Jeg tilbyr også individualterapi og selvutviklingsgrupper digitalt. I slike tilfeller vil du være ansvarlig for disse  kostnadene. 
 

Individualterapi 75 min:  

Ordinær kr. 1125,-
Trygdede kr. 950,-

Utdanningsterapi 60 min:

Studenter kr. 950,- 

 

Selvutviklingsgrupper 3 timer:

Ordinær kr. 500-

Studenter/trygdede kr 400,-

Workshop 5 timer

Ordinær kr 750,-

Studenter/trygdede kr 500,-

For mer informasjon om mine tjenester og tilbud gå til Mine tjenester
NB. Når du registrerer bruker på min hjemmeside vil du av og til få tilsendt informasjon om arrangementer og ulike tilbud fra Kunst som helbredelse. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. 

bottom of page