top of page

Kunst- og uttrykksterapi

Hildi Bragason

Hildi Bragason

Registrert kunst- og uttrykksterapeut. Master i psykologi
Godkjent utdanningsterapeut

Medlem av:

Norsk forening for Kunst- og Uttrykksterapi (NFKUT)

 tilsluttet Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP)

Kunstterapiforeningen i Norge (KTFN)
Mangeårig erfaring som veileder for mennesker i omstillingsprosesser

 

Hva er kunst- og uttrykksterapi?

Kunst- og uttrykksterapi er en selvstendig psykoterapeutisk behandlingsform, hvor vi bruker vår forestillingsevne og kreativitet for å uttrykke og bli kjent med psykologiske og emosjonelle behov. 

 

Metodene har sine røtter i urgamle tradisjoner om kunstens helbredende egenskaper. Når ord ikke strekker til, kan kunstuttrykk ofte hjelpe til med  å belyse indre ubevisste prosesser, gi nye innsikter og skape mening. 

 

Dette kan vi gjøre ved å relatere oss til kunstverket som en budbringer vi kan gå i en symbolsk dialog med. Kunstuttrykkene er virkemidler og kan fungere som et nytt språk som setter deg i stand til å uttrykke deg mer presist og sansenært. 

 

Uttrykksorientert psykoterapi ble første gang definert i 1974 av helseministeren i Massachusetts, USA, psykiater Dr. W. Goldman. Samtidig ble Institute for the Arts and Human Development ved Lesley College etablert som følge av et samarbeid mellom professor Shaun McKniff og professor Paolo Knill. Sammen utarbeidet de teorien om Intermodal Expressive Art Therapy og en metode og undervisningsmodell for et Masters-program i Expressive Arts Therapy. 

Hvem passer kunst- og uttrykksterapi for?

Hvem som helst skal kunne benytte seg av terapiformen. Det kreves ingen forkunnskaper eller kreative ferdigheter.

 

Hvis du har et ønske om å jobbe med en kreativ tilnærming for å belyse og bearbeide vanskeligheter, kan kunst- og uttrykksterapi være noe for deg. Kunst- og uttrykksmetoder kan brukes terapeutisk, til selvutvikling og  til utvikling av egen kreativitet. 


Vi kan anvende ulike kreative uttrykksformer som f.eks:

  • maling/tegning

  • forming i leire

  • poesi/eventyr

  • lyd/musikk 

  • dans/bevegelse

  • drama/psykodrama

  • samtale/refleksjon

Hvordan jobber vi?

Kunst- og uttrykksterapi baserer seg på en fenomenologisk og eksistensialistisk tilnærming og forståelse. Kort fortalt innebærer det at vi har fokus på den umiddelbare opplevelsen og hvordan ulike fenomener fremtrer for oss her og nå, fremfor å benytte oss av teoretiske forklaringer og tolkninger. I stedet for å forsøke å finne mening, kan vi fokusere på å skape mening i eget liv.

 

Ved å være en medskaper i det som skjer i livet ditt, blir du ikke et offer for tilfeldigheter, men kan selv bidra til retning og forvandling. 

 

I terapirommet kan vi sammen legge merke til fenomenene som oppstår, og i stedet for å tolke, kan du prøve å gi fenomenet et uttrykk.

 

Sett farge og form på Uttrykk

La oss si du kjenner at det knyter seg ubehagelig i magen når du kommer inn på et bestemt tema. I stedet for å tolke dette ubehaget, vil jeg hjelpe deg å gi ubehaget et uttrykk.

 

Jeg kan be deg legge merket til om ubehaget har en farge eller form og la deg uttrykke dette gjennom et bilde. Når du ser på bildet, er det kanskje lettere å legge merke til egenskaper ved dette ubehaget, enn om du kun skal kjenne på det som en indre fornemmelse.

 

Deretter kan jeg be deg gå litt på avstand til bildet og kjenne etter hva som skjer i kroppen når du ser ditt indre ubehag fra utsiden. Kanskje endrer inntrykket av bildet og opplevelsen seg når du ser bildet fra nye vinkler.

 

Det kan dukke opp ord som du vil si til bildet, eller som bildet vil si til deg. Kanskje blir ordene til et dikt, og det smertefulle kan åpne en historie du ikke visste lå der.

 

Lær å kjenne deg selv gjennom prosessen

I tillegg til alt et kunstuttrykk som du skaper kan fortelle deg, kan du også lære noe om deg selv gjennom selve prosessen. Hvis for eksempel en indre kritiker dukker opp og gjør at du stadig blir misfornøyd med det du skaper, kan vi utforske denne kritikeren. Du kan lære å stå i det at alt ikke er perfekt. Dermed kan det også vokse frem en større selvaksept. 

Velkommen til å booke en forhåndssamtale

Vil du vite om dette passer for deg? Jeg tilbyr alle nye kunder en gratis forhåndssamtale på 45 minutter. Jeg gleder meg til å høre fra deg.

Priser

Materialer er inkludert i prisen. I de fysiske gruppetilbudene inkluderes også enkel bevertning. 
NB. Individualterapi og selvutviklingsgrupper tilbys også digitalt. Du vil da selv stå for utgifter til materiale.
 

Individualterapi 75 min:  

Ordinær kr. 1125,-
Trygdede kr. 950,-

Utdanningsterapi 60 min:

Studenter kr. 900,- 

 

Selvutviklingsgrupper 3 timer:

Ordinær kr. 500-

Studenter/trygdede kr 400,-

Workshop 5 timer

Ordinær kr 750,-

Studenter/trygdede kr 500,-

For mer informasjon om mine tjenester og tilbud gå til bestill time
NB. Når du registrerer bruker på min hjemmeside vil du av og til få tilsendt informasjon om arrangementer og ulike tilbud fra Kunst som helbredelse. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. 

bottom of page